Cvrnkání nohou

Cvrnkání nohou - cvik z webu Cviční je hra.


Popis:

U cvrnkání nohou si děti připraví hračku do které budou chtít palcem u nohy cvrnkat. Poté si připraví nožičku. Opřou se patou o zem a zatáhnou palec pod chodidlo. Když jsou připraveni - noha je opřena o zem patou a zataženým palcem, pokusí se co nejsilněji cvrnknout tak, aby hračka doletěla co nejdále. Ale nesmí zvednout patu ze země.

Důležité:

stále opřená pata o zem, střídat pravou a levou nohu

Cvik provádíme: ve stoje

Varianty:

- cvrnkáme 10 ks hraček pravou nonou a pak levou nohou

- crvnkáme hračky na střídačku pravou a levou nohou

- cvrnkáme hračky oběma nohama zároveň

- soutěžíme, kdo docvrnkne nejdále

- soutěžíme, kdo docvrnkne nejpřesněji na stanovený cíl

Oblečení:

můžeme cvičit s ponožkami i bez

Alternativa hračky:

 kaštan, žalud, kamínek, víčko od PET lahve, velká fazole, ...

Vhodné hračky pro cvrnkání nohou

Tuto domácí pohybovou hru můžete cvičit s některou z těchto hraček: