Chůze po špičkách

Fotografie na níž jsou bosé nohy, které stojí na špičkách a předvádějí cvik Chůze po špičkách z webu na cvičení pro děti s plochýma nohama.


Popis:

Děti si stoupnou na špičky a chodí, klidně kam se jim zlíbí. Chození je možné zkusit i ve variantě chůze po špičkách vzad či do boku. 

Důležité:

nechodit tak stále, pokud chodíme po špičkách do boku nezapomenout trénovat chůzi na obě strany

Cvik provádíme: ve stoje

Varianty:

 - dá se chodit po koberci tam a zpět

- máte-li možnost můžete chodit nějaká kolečka - třeba, když jste venku

- můžete chodit dopředu, dozadu, do boku

- můžete posílat děti, aby přinesly hračky

Oblečení:

můžeme cvičit s ponožkami i bez, ale i v botech

 

Vhodné hračky

Ke cvičení chůze po špičkách není potřeba žádné další hračky. Ovšem vždy lze využít jakoukoli hračku např. jako cíl, kam má dítě dojít nebo co má přinést.

Pokud se chcete inspirovat, kterou hračku s dětmi použít, podívejte se na stránku s hračkami.